baneris leidinys

mokiniaiAsta GVILDIENĖ

Pirmą kartą Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir švietimo bendruomenei pateikė svarstyti rekomendacijų projektą, numatantį leistinas poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams. Šiomis rekomendacijomis siekiama padėti mokytojams efektyviai reaguoti į kraštutinius netinkamo elgesio atvejus ir užtikrinti psichologiškai ir fiziškai saugią aplinką mokyklos bendruomenėje.

Reglamentuos tarpusavio elgesį

Rekomendacijų mokykloms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams projektas parengtas remiantis Didžiosios Britanijos pedagogų patirtimi ir analogišku teisiniu aktu. Jose bus apibrėžta, kas laikoma netinkamu mokinio elgesiu, kokios gali būti mokyklos darbuotojo poveikio priemonės – veiksmai, kuriais siekiama tai nutraukti.
Šiais metais Rugsėjo 1-oji, Mokslo ir žinių diena - šeštadienis. Todėl Švietimo ir mokslo ministerija nusprendė, kad mokyklos pačios turėtų pasirinkti, kada rengti mokslo metų pradžios šventę: ar šeštadienį, ar pirmadienį, rugsėjo 3 dieną. Tačiau pamokos mokyklose turi prasidėti rugsėjo 3 dieną.

Nors mokyklos dėl mokslo metų pradžios šventės gali apsispręsti pačios, tačiau švietimo ir mokslo  viceministras Vaidas Bacys mano, kad poilsio diena daugumai mokinių tėvų yra palankesnė. „Daugiau jų galėtų apsilankyti savo vaikų mokyklose, geriau susipažintų su mokykla, pabendrautų su mokytojais“, – kalbėjo jis.

Mokytojams, dirbsiantiems šeštadienį, už darbą turės būti apmokama kaip poilsio dieną. Mokėjimą už darbą poilsio dienomis reglamentuoja Darbo kodeksas. Darbuotojo pageidavimu, ši diena taip pat gali būti kompensuojama suteikiant jam kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.

„Draugo“ inf.
Antradienį Šakių rajono savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Kuncaitis vyko į Marijampolę, kur susitiko su čia viešėjusiu švietimo ir mokslo viceministru Vaidu Baciu. Buvo tariamasi dėl papildomo finansavimo Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos kosmetiniam remontui.

Antradienį su Marijampolėje viešėjusiu švietimo ir mokslo viceministru susitiko Ūkio skyriaus vedėjas K. Kuncaitis. Šakių „Varpo“ vidurinė mokykla dalyvauja energijos taupymo programoje, pagal kurią yra keičiama šildymo sistema. Dėl atliekamos šildymo sistemos pertvarkos mokykloje reikalingas kosmetinis remontas, tačiau tam trūksta lėšų. Reikalingam remontui prašyta skirti 400 tūkst. litų. Po susitikimo viceministras pažadėjo svarstyti šį klausimą. Savivaldybė jau išsiuntė oficialų prašymą.

„Draugo“ inf.
kuciauskas2Gintarė MARTINAITIENĖ

Vienas ugdymo įstaigas švietimo reforma palietė labiau, kitas mažiau, tačiau nuo rugsėjo pirmosios gyvenimas turėtų stoti į savas vėžes. Visgi tik dabar pradėtas kelti kompensacijų klausimas, kuris savivaldybei atsieis iki pusės milijono litų. Be to, kas ypač nustebino rajono vadovybę, vienam iš buvusių švietimo įstaigos vadovų teks išmokėti penktadalį visos sumos. Tad kodėl susiklostė tokia situacija ir, ar tokie veiksmai yra teisėti?

Nuotr. Išeitinę kompensaciją gausiantis R. Kučiauskas aiškino, kad jis nori ne jos, o darbo, kurį dirbo iki šiol.


Patvirtino taryba

Rajono taryba ketvirtadienį priėmė sprendimą dėl darbo sutarčių nutraukimo nuo ateinančio mėnesio 31 dienos su buvusiu „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktoriumi Rolandu Kučiausku bei Siesartėnų pagrindinės mokyklos direktoriumi Daliumi Jasevičiumi, išmokant jiems trijų mėnesių tarnybinio atlyginimo dydžio kompensaciją ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Tai vieninteliai mokyklų vadovai, kurie po reformos liks be darbo.Tarybos sprendimu dėl įgyvendinamos švietimo reformos Beržynų pagrindinės mokyklos direktorės Raselės Jakaitienės darbo santykiai bus tęsiami Sintautų pagrindinėje mokykloje, tad jai jokia kompensacija nepriklauso.
Šakių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius praneša, kad iki liepos 24 dienos dar galima pateikti prašymus dėl C. M. Gruodžio atminimo švietimo fondo stipendijos.

Ši stipendija yra skiriama gabiems jaunuoliams, kurie gyvena socialiai remtinose šeimose. Stipendija skatina abiturientus, kurie dėl pinigų stygiaus negali įstoti ir mokytis, neprarasti vilties ir stoti į aukštąsias mokyklas. Jaunuolis, gaudamas šią stipendiją, nei valstybinės stipendijos, nei lengvatų, taikomų socialiai remtiniems asmenims, nepraranda. Šiai stipendijai iš viso yra skirta 100 000 litų. Kiekvieną mėnesį jaunuolis gaus ne mažiau kaip 100 dolerių. Į fondo skiriamas vardines stipendijas gali pretenduoti tie jaunuoliai, kurie gerai arba labai gerai baigė vidurines mokyklas arba gimnazijas, dalyvavo įvairiuose konkursuose ir olimpiadose, mokykloje gavo nemokamą maitinimą ir gyvena sunkiai ar vargingai besiverčiančiose šeimose. Iš savivaldybės planuojama išrinkti vieną arba du pretendentus, kurie gaus C. M. Gruodžio stipendiją.

„Draugo“ inf.
pranckeviciene2Gintarė MARTINAITIENĖ

Pasirodo, kartais tam tikri darbuotojai ar etatai užkliūva akyliems šakiečiams. Šįkart klausimų kilo dėl Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Vydos Pranckevičienės dukters Linos, kuri įdarbinta viename iš rajono darželių.

Nuotr. V. Pranckevičienė pripažino, kad jos dukra laikinai įdarbinta „Klevelyje“, tačiau vedėja tame nemato nieko blogo.


Priimta laikinai

Redakcija sulaukė ne itin draugiškai nusiteikusios šakietės skambučio, kuri piktinosi, kad Šakių vaikų lopšelyje – darželyje „Klevelis“ įdarbinta Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos dukra. „Tai tik pas mus taip gali būti. Kitiems neįmanoma susirasti darbų, o kai per savus, tai viskas galima. Va, paimkit ir pasidomėkit, parašykit, kas toj savivaldybėj per betvarkė vyksta“, - greitakalbe žėrė pašnekovė, rekomendavusi pagvildenti, ar tai neprasilenkia su etikos normomis. Paprašyta prisistatyti moteris aiškino, kad ne tame esmė ir, palinkėjusi dirbti savo darbą, padėjo ragelį. Administracijos direktorius tikino, kad jam šis faktas nėra žinomas, tačiau žadėjo išsiaiškinti. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja V. Pranckevičienė pripažino, kad jos dukra tikrai dirba minėtame darželyje. „Ji priimta laikinai, vienam mėnesiui, nuo liepos 1 dienos, nes nėra kam dirbti, daugelis atostogauja“, - kalbėjo Švietimo ir sporto skyriaus vedėja. Ji patikino, kad jokia naujiena, kad vasarą darželiuose laikinai įdarbinami žmonės, nes nuolatiniai darbuotojai išeina kasmetinių atostogų. Ar šiuo metu yra daugiau tokių įdarbintųjų, vedėja negalėjo pasakyti, tačiau aiškino, kad ankstesniais metais tikrai būdavo. Redakcijos žiniomis, apie „Klevelyje“ įdarbintą V. Pranckevičienės dukrą atsiliepiama teigiamai ir tai, jog ji yra skyriaus vedėjos dukra, niekam neužkliuvę. „Svarbu, tinkamai vaikais rūpinasi, o kas jos tėvai, man jokio skirtumo. Mano dukra apie Linutę atsiliepia tik gerai“, - kalbėjo vienos darželį lankančios mažametės mama.
100_agneSandra JUŠKAITĖ

Šiais metais abiturientams ne taip gerai sekėsi laikyti egzaminus ir gauti aukščiausius jų įvertinimus kaip praėjusiais metais. Praėjusių metų laida galėjo pasigirti rekordiniu šimtukų skaičiumi – dvylika šimtukų gavo devyni moksleiviai iš Šakių. Šiais metais sėkmė lydėjo vieną Šakių „Žiburio“ gimnazijos ir net tris Gelgaudiškio vidurinės mokyklos abiturientes, iš kurių viena gavo net du šimtukus.

Agnė Balickaitė
Šakių „Žiburio“ gimnazija. Lietuvių – 100, istorija – 79, biologija – 70, vokiečių – 61, matematika – 43, chemija – 10.

Agnė daugiausiai dėmesio skyrė pasiruošimui biologijos egzaminui, nes, pasak jos, tai buvo svarbiausias dalykas. Nors ir dėjo labai daug pastangų besimokydama, skaitė daug knygų, tačiau nesitikėjo gauti šimtuko. Abiturientė pasakojo, kad mokykloje truputį papildomai mokėsi matematikos, nors teigė, kad ir mokytojų vedamų pamokų užtenka norint pasiekti gerų rezultatų. Nuo pat pirmos klasės puikiai besimokanti Agnė sakė, kad reikia mokytis reguliariai, t. y. kiekvienais metais siekti geriausio įvertinimo, jokiu būdu neapleisti mokymosi. „Žinoma, įvertinimas priklauso ne tik nuo įdėto darbo, bet ir nuo trupučio sėkmės“,– aiškino Agnė. Pasak jos, sėkmė priklauso nuo nusiteikimo prieš egzaminą, nuo poilsio ir gero miego. Jos nuomone, egzamino rezultatą sudaro 80 proc. darbo ir 20 proc. sėkmės.
mamyciu_klubasDu mėnesius Šakių rajono pedagoginėje – psichologinėje tarnyboje mūsų rajono mamoms vyko psichologiniai mokymai „Kaip kalbėti, kad vaikas klausytų ir kaip klausyti, kad vaikas kalbėtų?“. Naujausiomis žiniomis ir patirtimi kiekvieną gegužės ir birželio ketvirtadienį dalijosi psichologė Aušra Jakavičienė ir jos kolegė Joleta Norkienė.

Nuotr. Mamos džiaugėsi mokymuose sužinojusios begalę būdų, kaip galima spręsti kylančias problemas, kaip išvengti konfliktinių situacijų ir nemenkinti vaiko asmenybės.


Pasak A.Jakavičienės, labai svarbu, kad mūsų vaikai mokėtų atpažinti jausmus, žinotų ir jaustų ribas tiek šeimoje, tiek už jos ribų, kad tėvai galėtų susikalbėti su vaikais nežemindami ir neskaudindami vieni kitų. Todėl ir kilo mintis sudaryti tėvams sąlygas pasimokyti pozityvios tėvystės. Taip atsirado tėvų mokymai, kuriuose buvo bandoma atsakyti į klausimus: Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų? Kaip tėvams klausyti, kad vaikai kalbėtų? Šiuose mokymuose dalyvavo mūsų rajono skirtingų specialybių mamos - pedagogės, medikės, buhalterės, socialinės darbuotojos. Jos išklausė paskaitas kaip padėti vaikams susidoroti su savo jausmais, kaip išmokti patrauklaus tarpusavio bendradarbiavimo, kaip rasti alternatyvą bausmėms, kaip skatinti vaikų savarankiškumą, išmokti pagirti ir išlaisvinti iš jiems skirtų vaidmenų.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos