baneris leidinys

dedinasGiedrė PLEČKAITYTĖ

Seimo sprendimu 2012 - ieji paskelbti Muziejų metais. Tarptautinę muziejų dieną, kuri kasmet minima gegužės 18-ąją, šalies muziejų darbuotojai įvairiausiais renginiais viliojo lankytojus, kad šie iš arčiau pažvelgtų į kultūros vertybių saugotoją – muziejų. Zanavykų krašto muziejaus darbuotojai, solidarizuodamiesi su kolegomis, suorganizavo šaunų renginį „Muziejaus naktis – 2012“. Taip dar kartą buvo įrodyta, kad muziejai – puiki vieta bendruomeniškumo jausmui patirti. Nepaisant grandiozinių renginių, įdomu pasmalsauti, kokiomis nuotaikomis gyvena muziejininkai?

Nuotr. Zanavykų krašto muziejaus direktorius V. Dėdynas sako, jog daugiausiai problemų kelia eksponatų restauracija.

Didžiausias galvos skausmas – eksponatų restauracija

Muziejai – tai pelno nesiekiančios viešosios įstaigos, tarnaujančios visuomenės tobulėjimui. Būtent šiose įstaigose saugomas žmonijos ir jos aplinkos materialusis ir nematerialusis paveldas. Šiemet Seimui paskelbus Muziejaus metus, smalsaujame, kokiomis nuotaikomis Tarptautinę muziejų dieną pasitinka didžiausi rajono muziejai - tai Zanavykų krašto ir Kudirkos Naumiestyje esantis Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys – Vinco Kudirkos muziejus. Zanavykų krašto muziejaus direktorius Vidmantas Dėdynas sako nenorintis dejuoti tokios dienos proga, tačiau atviraudamas patvirtina, jog pagrindinė muziejininkus kamuojanti problema – pinigų trūkumas. Būtent dėl finansavimo trūkumo susiduriama su paveldo išsaugojimo problemomis. „Kaip ir daugelyje muziejų ,taip ir pas mus didžiausia problema – eksponatų restauracija. Išsaugoti kultūros paveldą – tai pagrindinė muziejų funkcija, tačiau tam reikia didelių pinigų. Mūsų muziejaus svarbiausias turtas – etnografiniai eksponatai, o, žinot, juos ir kirvarpos graužia, ir dūlija. Tokius eksponatus ypač sunku išsaugoti“,- sakė direktorius, pridurdamas, jog ir šiuo metu netrūksta geradarių, norinčių padovanoti muziejui eksponatų. Visi muziejaus eksponatai vertinami, tačiau didžiausią vertę turi būtent nematerialūs - zanavykų krašto žmonių autentiškų pasakojimų įrašai. Žinoma, ne ką mažiau vertingos net XIX amžiaus vidurio maldaknygės, kurias verkiant reikia restauruoti. Vienos jų restauracija siekia – apie keturis tūkst. litų.   
martinaitisAsta GVILDIENĖ

Gegužės 18 - oji Šakių meno mokykloje  - išskirtinė diena. Šįkart tai - ne tik 36 jaunųjų muzikantų ir 16 Dailės skyriaus menininkų išleistuvės, bet ir mokyklos 55 – erių metų Jubiliejus. Jaunieji menininkai Rotušės fojė surengė baigiamųjų darbų parodą, o sausakimšoje Kultūros centro salėje savo gabumus rajono bendruomenei demonstravo ir esami, ir jau buvę Muzikos skyriaus auklėtiniai, šiandien žinomi šalies solistai ir muzikantai.

Nuotr. Pasak E. Martinaičio, jei pritars savivaldybės taryba, nuo kitų mokslo metų Meno mokykloje ketinama įsteigti profesionalų 7 klasių choreografijos ugdymo skyrių.

Švenčia jaunystės metus

Aštuonetą metų Šakių meno mokyklai vadovaujančio direktoriaus Einaro Martinaičio teigimu, žmogui pusė amžiaus – tai pati branda, o mokyklai – tik jaunystė. Kasmet čia mokosi 325 mokiniai - šiemet 95 menininkai ir 230 muzikantų. Džiugu, kad vidutiniškai 5 – 6 iš jų tęsia mokslus aukštosiose mokyklose ir susieja savo gyvenimą su muzika arba daile. Trisdešimties mokytojų komanda kasdien su savo mokiniais dalijasi žiniomis ir patirtimi.
stanaitisGiedrė PLEČKAITYTĖ

Iš Kudirkos Naumiesčio krašto kilęs, bet dabar Marijampolėje šaknis įleidęs rašytojas Algimantas Stanaitis yra žmogus, mąstantis apie kitą žmogų, jo jausmus, poelgius, mąstyseną. Per visą gyvenimą sukauptos žinios apie žmogaus išgyvenimus, potyrius liejasi viena po kitos išleidžiamose knygose. Per pastarąjį dešimtmetį kūrėjas baigia rašyti keturioliktąją knygą. Visos jos skirtos žmogaus kaip individualios asmenybės suvokimui, jo esybės paslapties supratimui.

Nuotr. A. Stanaitis sako, jog kiekvienas žmogus klysta, todėl netiesa, kad yra žmonių, kurie niekada dėl nieko gyvenime nesigaili.

Žmogų pažinti - sudėtinga

Aštuoniasdešimties metų jubiliejų šiemet atšventęs buvęs Kudirkos Naumiesčio krašto gyventojas A. Stanaitis visą savo gyvenimą siejo su kūryba. Per netrumpą savo gyvenimą jis baigia rašyti jau šešioliktąją knygą, skirtą vadovaujančias pareigas užimantiems žmonėms. Nustebsite sužinoję, jog net trylika jų dienos šviesą išvydo kiek daugiau nei per pastarąjį dešimtmetį. Visos jos skirtos žmogui. Kodėl gvildenama žmogaus elgsena, iš kur atsirado įkvėpimas apie tai rašyti? „Dar būdamas vaiku ir eidamas į pradinę mokyklą domėjausi žmonėmis. Aš mamos prisispyręs klausinėdavau, kodėl vieni žmonės verkia, kiti pyksta, kodėl atsiranda tokių, kurie vagia, kurie myli ar nemyli vaikų. Mane domino žmogaus vidus. Kiek sugebėdavo, į klausimus atsakydavo mama. Kartą likęs nepatenkintas jos atsakymu, nedrąsiai kreipiausi į mokytoją. Ji atsakė, jog per visus mokytojavimo metus esu pirmas vaikas, kuris to klausia“,- atviravo rašytojas. Taigi A. Stanaitis visą gyvenimą nuolat domėjosi psichologija, logika, filosofija. Mokydamasis universitete jis lankė papildomas psichologijos paskaitas. „Naudodamasis proga, išstudijavau ir susikonspektavau visus universiteto ir Martyno Mažvydo bibliotekos vadovėlius apie psichologiją“, - pridūrė atviromis akimis į gyvenimą žiūrintis rašytojas. Išleidus pirmąją knygą „Žmogui reikia žmogaus“ jam atrodė, jog jau viską žino apie žmogų ir visas jo problemas išsprendė. Tačiau besigilinant į žmogaus vidų, vis daugiau iškyla neaiškumų ir tenka įsitikinti, kad žmogus be galo sudėtingas ir jį iki galo suprasti niekas nepajėgia. „Aš stengiuosi suprasti kiekvieną žmogų, bet negaliu pasakyti, kad suprantu. Rodos, žmogų pažįstu, bet, žiūrėk, jis pasielgia kaip nors ne taip. Tenka akis išversti ir pasakyti: „Negi tu taip gali pasakyti ir pasielgti“. Juk žmogus vienose aplinkybėse gali pasielgti vienaip, kitose kitaip ir net pats nesuvoki, kad taip gali pasielgti“,- sakė rašytojas A. Stanaitis. Daug žinių apie žmogaus sielą turintis rašytojas, paklaustas, ar yra atlaidus kito žmogaus klaidoms, atsakė: „Atleidžiu aš ir dideles niekšybes padariusiam, bet akies jau ant jo neturiu“.
mockeviciene2Gintarė MARTINAITIENĖ

Šį savaitgalį Kudirkos Naumiesčio kultūros centre - mėgėjų teatro „Savi“ – 10 metų kūrybinės veiklos šventė. Nors, kaip sako teatro režisierė Laima Mockevičienė, kolektyvas per veiklos dešimtmetį nepelnė didžiulių laimėjimų, jie matė ir juodo, ir balto. Svarbiausia, kad yra stiprus branduolys, norintis kurti ir būti scenoje, tad užmojų ir planų „Saviems“ netrūksta, o didžiosios pergalės – ateityje.

Nuotr. Veiklos dešimtmetį mininčio kolektyvo vadovė L. Mockevičienė kalbėjo, kad kartais būna sunku, nes pati yra ir scenografė, ir režisierė, ir dailininkė, tačiau viską atperka kūrybinis džiaugsmas.

L. Mockevičienė sako, kad dirbti kultūros srityje ir atlikti tik vadovaujamą, administracinį darbą yra nuodėmė. Todėl net nekilo abejonių, kad vadovaujant kultūros centrui, gali neturėti kolektyvo, nebendrauti su žmonėmis, nelavinti meninės raiškos, neįgyvendinti kūrybinių sumanymų. Tad moteriai pradėjus dirbti Kudirkos Naumiesčio kultūros centro direktore ir gimė mintis suburti norinčių vaidinti žmonių grupę. „Manimi pasitikėjo ir su dešimties žmonių grupe pradėjome nuo Augustino Griciaus „Palangos““, - prisiminimais dalijosi režisierė. Kadangi buvo didžiulis ūpas ir žmonių palaikymas, kolektyvas per metus surengdavo apie 17 pasirodymų, išvykų. Per visą kūrybinį laikotarpį „Savi“ pastatė penkis rimtus, du poezijos spektaklius, ne vieną humoristinį pasirodymą. Pradėję mėgėjų teatro veiklą naumiestiečiai tik tuo neapsiribojo. Matydami, kad yra pajėgūs, vos po trejų metų veiklos jie subūrė ir humoristinę grupę, kurią vėliau pavadino „Kanapa“. Tad teatro režisierės L. Mockevičienės vadovaujami aktoriai savo gebėjimus ir saviraišką gali išreikšti ne tik kaip rimti personažai, bet jiems suteikiama galimybė atlikti ir humoristines roles. Tad ar lengvai pavyksta susikalbėti su aktoriais ir pasiekti trokštamą rezultatą? „Perėjome ir juoda, ir balta, bet mano komanda yra labai gera“, - aktoriams komplimentų negailėjo režisierė. Ji mano, kad pirmiausiai darbą turi dirbti profesionalas, pasitikintis ir tvirtai žinantis, ko nori. Tuomet, kai jis visiškai atsiduoda darbui ir tvirtai stovi ant kojų, nesiblaško, tada juo pasitiki ir komanda. „Aišku, lengvai padaryti neina nieko, bet aš rimtai žiūriu į tai, ką darau, esu valdinga ir aktoriai lengvai pasiduoda mano sumanymams“, - tikino L. Mockevičienė. Ji įsitikinusi, kad jeigu režisierius leidžia aktorių į sceną, turi jausti už jį atsakomybę, todėl „Savų“ vadovė ir nedaro bet kaip arba tik tam, kad padarytų. Aktoriai rudenį pradeda repetuoti ir sistemingai dirbdami pavasarį pristato savo spektaklį.
pyneGegužės 11 – 13 dienomis Marijampolės kultūros centre vyko jau 19-asis Lietuvos vaikų ir moksleivių  šokių grupių, ansamblių, šokio studijų konkursinis festivalis „Aguonėlė – 2012“, puoselėjantis nacionalines tradicijas. Jame dalyvavo ir penki mūsų rajono šokių kolektyvai – Dainų šventės dalyviai.

Nuotr. Šokių kolektyvo „Pynė“ jaunuolių grupė džiaugiasi konkurse „Aguonėlė – 2012“ iškovota pirmąja vieta.

Kadangi šiemet konkursas sutapo su Lietuvos moksleivių dainų švente „Mūsų vardas - Lietuva”, buvo  privalomas vienas šokis iš būsimos 2012 metų moksleivių dainų šventės repertuaro, taip pat pageidautina, kad vyrautų savo krašto šokiai, o kolektyvams akompanuotų liaudies muzikos instrumentų grupės.
dainu_sventeAsta GVILDIENĖ

Liepos 6 – 8 dienomis Vilniuje vyks lietuvių liaudies dainas ir kultūros tradicijas puoselėjanti Dainų šventė, 2003 metais pripažinta šedevru, vertu įrašyti į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą. Į ją patenka tik patys geriausi meno kolektyvai ir ansambliai. Šiemet tarp laimingųjų net trylika gražiausiai dainuojančių, šokančių ir grojančių mūsų rajono meno kolektyvų.

Nuotr. Dainų šventė vyks tris dienas. Didingiausia – Dainų diena vyks liepos 6 dieną Vingio parke, Šokių diena vyks liepos 7 dieną „Siemens“ arenoje, o etnografiniai ir folkloriniai ansambliai savo muzika džiugins Kalnų parke liepos 8 – osios vakarą.

Pasak savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojo Elvydo Pauliukėno, atrankose į Dainų šventę šiemet dalyvavo 16 rajono moksleivių ir jaunimo meno kolektyvų, iš kurių buvo atrinkta net 13. Septyni šokių kolektyvai: Plokščių vidurinės mokyklos jaunučių šokių grupė, vadovaujama Violetos Mikelaitytės; Šakių  „Varpo“ vidurinės mokyklos „Pynės“ jaunučių ir jaunuolių šokių grupės kolektyvo, kurioms vadovauja Vitalija Venienė; Gelgaudiškio vidurinės mokyklos jaunių šokių grupė ir Gelgaudiškio kultūros centro jaunuolių šokių grupė, vadovaujamos Editos Balčiūnienės, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos jaunimo šokių grupė, su vadove Aušra Butkauskaite – Sederevičiene ir Griškabūdžio gimnazijos merginų šokių grupė, vadovaujama Vidos Čeplevičienės. Į šventę vyks ir trys chorai: Šakių „Žiburio“ gimnazijos merginų choras, vadovaujamas Daivos Martinaitienės, ir du Šakių meno mokyklos kolektyvai – jaunučių choras, kuriam taip pat vadovauja Daiva Martinaitienė ir jaunių choras „Aušrinė“, vadovaujamas  Ramunės Valaitienės. Be geriausiai dainuojančių ir šokančių kolektyvų į Dainų šventę atrinkti trys Šakių meno mokyklos instrumentiniai ansambliai – liaudiškos muzikos kapela „Zanavykų jaunimėlis“, vadovaujama Einaro Martinaičio; akordeonistų ansamblis, kuriam vadovauja Daiva Akelaitienė ir Birutė Duobienė bei kanklių ansamblis, vadovaujamas Audronės Adomaitienės.
stasiuko_mugeAsta GVILDIENĖ

Gegužės 5 dieną Gelgaudiškio dvaro rūmų prieigose šurmuliavo XIII amatų diena „Stasiuko mugė“. Šįkart Stasys visus gelgaudiškiečius ir jų svečius pakvietė į bendruomenės centro dešimtmetį ir dvaro rūmų pirmąjį pristatymą visuomenei. Pasak Genutės Žilinskienės, tai buvo išskirtinė šventė, nes žmonės dvaro rūmuose būriavosi iki vėlyvo vakaro – niekas nenorėjo grįžti namo. Kažkoks nenusakomas dvasingumo pojūtis lyg energetinis magnetas nepaleido susirinkusiųjų.

Nuotr. Bendruomenės dešimtmečio šventėje senuosius amatus pristatė vilniečių amatininkų klubas „Dvaro meistrai“, padėjęs prikelti dvaro rūmus antrajam gyvenimui.

Nors visus dvaro rūmų restauravimo darbus UAB „Virmalda“ darbų vykdytojas Artūras Kasparavičius žada pabaigti tik rugpjūčio mėnesį, tačiau Gelgaudiškio bendruomenės dešimtmečio proga durys į paslaptingą praeities būtį visgi atsivėrė. Pirmą kartą lankytojai galėjo pasidžiaugti per pusę metų naujai atgimusiu pastatu. A.Kasparavičiaus teigimu, buvo sunku įsivaizduoti, kaip atrodys restauruojamos sienos, lubos, krosnys... „Nežinojome su kokiais sunkumais teks susidurti, iki paskutinės akimirkos nematėme galutinio rezultato. Ir šiandien sunku pasakyti kokia bus tikroji sienų ar lubų spalva, nes visas pastatas labai įdrėkęs, reikia palaukti, kol išdžius, todėl ir baigiamuosius darbus šiek tiek pristabdėme“, - pasakojo jis.
kariaiĮ Šakių miesto kapines, prie memorialinio paminklo, skirto žuvusiųjų sovietinės armijos karių atminimui, trečiadienio pavakare rinkosi antihitlerinėje koalicijoje kovoję Antrojo pasaulinio karo dalyviai. Jų kasmet ateina vis mažiau, tačiau praeities atminimas tik ryškesnis.

Nuotr. Trečiadienį kapinaitėse prie memorialinio paminklo buvo pagerbti Antrojo pasaulinio karo dalyviai.

„Veteranų gretos kasmet mažėja. Dabar rajone gyvena 20 karių, kurių amžiaus vidurkis apie 90 metų“,- teigė pagyvenusių žmonių ir Antrojo pasaulinio karo dalyvių draugijos Šakių skyriaus pirmininkas Jonas Bosas. Trečiadienį prie miesto kapinėse esančio sovietinės armijos kariams atminti skirto paminklo atėjo tik septyni garbaus amžiaus veteranai. Visi tokie orūs, tokie tvirti vidumi. Draugijos pirmininkas J. Bosas, kaip ir kasmet, Pergalės dienos proga dalijosi prisiminimais apie praeityje išgyventas sunkias akimirkas. Veteranas dar kartą papasakojo apie patirtą pergalės skonį, atvedusį pasaulį į taikos kelią. Šventės dalyvius pasveikino Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rima Rauktienė, administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis. „Kasmet čia ateinančiųjų gretos mažėja. Noriu pasakyti, kad čia atėjusieji kiekvienais metais yra ne silpnesni, o stipresni. Stiprybės kovojant su tais dideliais laiko atstumais, kurie praeina nuo pergalės iki šiandien ir neužmiršta savo išgyvenimų. Man, esančiai šiek tiek jaunesnei, norisi nulenkti galvą prieš jus“,- sveikinimo žodį tarė vicemerė. Pavasarinių gėlių žiedus prie paminklo klojo Šakių seniūnijos vadovai, Seimo nario Mindaugo Basčio patarėja Alytė Bastienė.  Ji taip pat dėkojo kariams už jų pasiaukojimą ir apgailestavo, jog šiandien atsiranda žmonių, norinčių perrašyti istoriją, norinčių ją sumenkinti. Moteris sveikino veteranus su Pergalės ir Europos diena.

Prenumeruok E-laikraštį!


BlueYellow-baneris

StiprusKartu1
 

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos