baneris leidinys

mozoraitieneAsta GVILDIENĖ

Baigėsi prašymų priėmimas į 1 – 3 Šakių „Žiburio“ gimnazijos klases. Birželio 13 – oji buvo paskutinė prašymų mokytis trečioje gimnazijos klasėje priėmimo diena. Kaip informavo direktorė Jūratė Mozūraitienė, į gimnaziją šiemet visi norintys nepateko - buvo priimti tik patys geriausi mokiniai. Jie atrinkti pagal metinių pažymių vidurkį.

Nuotr. Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorė J.Mozūraitienė apgailestavo, kad į pirmąją klasę negalėjo priimti visų norinčių, net ir gerai besimokančių aštuntokų.

Pasak J.Mozūraitienės, šiemet kaip niekad daug prašymų, net 140, buvo gauta iš rajono aštuntokų, pareiškusių norą mokytis pirmoje gimnazijos klasėje.  Kadangi rajono taryba gimnazijoje leido formuoti tik 3 pirmąsias klases, todėl nebuvo galimybės visų priimti. 92 laimingieji buvo atrinkti atsižvelgiant į jų metinių
pažymių vidurkį. Aukščiausias balas – 9,86, o žemiausias – 8,13. „Tėvai žada daryti žygius pas rajono merą, kad leistų suformuoti ir ketvirtą pirmokų klasę“, - pasakojo direktorė.
Praėjusį savaitgalį prie Griškabūdžio tvenkinio susirino „kiečiausi“ Griškabūdžio gimnazijos ir Žvirgždaičių pagrindinės mokyklos žvejai. Čia vyko penktosios, jau tradicija tapusios, jaunųjų žvejų varžybos, kurių iniciatoriai mokytojai ir jau patyrę žvejai Romanas Laurinaitis ir Ričardas Bacevičius.

Kai meškerės jau buvo pailsėję, o žvejų pilvai sotūs, varžybų teisėjai susumavo rezultatus. Pirmuoju ir „kiečiausiu“ metų žveju buvo tituluotas griškabūdietis Justas Staneika,  kurio laimikis svėrė 2,92 kg. Antruoju tapo Tadas Baltrušaitis, sužvejojęs 2,44 kg ir pagavęs didžiausią žuvį. Trečioji vieta atiteko po 2,4 kg karosų ištraukusiems Edgarui Venskaičiui ir Ugniui Valenskui. Gerai sekėsi ir Tautvydui Riauzai, Viliui Baranauskui, Mariui Naujokaičiui. Nuskriaustų šiose varžybose nebuvo – nei vienas neliko be dovanos. Nugalėtojai buvo apdovanoti Padėkos raštais ir vertingais varžybų rėmėjų prizais.

„Draugo“ inf.
skaisgirieneAsta GVILDIENĖ

Birželio 8 dieną Griškabūdžio gimnazijoje minimas lietuvių kalbos mokytojos Danutės Skaisgirienės 40 metų darbo mokykloje Jubiliejus. Šia proga ją pagerbs kolegos, mokiniai, mokyklos bei rajono savivaldybės vadovai. Apie mokykloje prabėgusius metus, mokinius ir ateities svajones kalbiname mokytoją, kuri šiandien  atsisveikina su mokykla, užleisdama vietą jauniems kolegoms.

Nuotr. Keturiasdešimt metų mokykloje išdirbusi mokytoja ilgėsis rugsėjo 1-ųjų, šimtadienių, išleistuvių.

Ar greitai prabėgo 40 metų mokykloje?

Laikas prabėgo fantastiškai greitai – kaip viena diena. Mano mamytė sakydavo: „Laikas iš žmogaus pasijuokia. Sielą palieka jauną, o kūną pasendina...“ Atrodo, visai neseniai atėjau dirbti į mokyklą, o jau reikia susiprasti ir užleisti vietą. Tegul jauni dirba, kad nereikėtų išvykti į užsienį. Dirbdama su vaikais, aš nepasenau. Tai kas, kad plaukai pražilo, kad veide viena kita raukšlelė atsirado, bet širdyje likau tokia pat.
Gegužės 31 dieną bendrojo lavinimo mokyklų dešimtokai baigė pagrindinio ugdymo programą. Daugeliui iš jų šią ar kitą savaitę bus įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Šiais metais, priešingai nei praėjusiais, visiems dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikra (PUPP) buvo privaloma. Į ją buvo registruoti 432 kandidatai.

Nors lietuvių kalbos PUPP testą turėjo laikyti 432 dešimtokai,aštuoni į patikrą neatvyko. Tik 12 dešimtokų žinios buvo įvertintos nepatenkinamais balais. Aštuntukais testą išlaikė 89, devintukais – 60, o dešimtukais - 24 moksleiviai. Bendras patikrą laikiusių dešimtokų vidutinis balas – 6,80. Kaip ir kiekvienais metais, daugiausiai – net 113, šią patikrą laikė Šakių „Žiburio“ gimnazijos antrokų. Bendras jų vidurkis  - 7,92. Tai aukščiausias vidutinis balas iš visų bendrojo lavinimo mokyklų dešimtokų pasiekimų. Žemiausiu vidurkiu – 4,18 įvertintos Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos patikrą laikiusių 12 dešimtokų žinios.

Į matematikos PUPP neatvyko 9 kandidatai. Bendras patikrą laikiusių dešimtokų vidutinis balas – 5,96. 57 dešimtokai testą išlaikė nepatenkinamais pažymiais. Aštuntukais patikrą išlaikė 41, devintukais – 47, dešimtukais – 38 moksleiviai. Aukščiausiu vidutiniu balu – 7,94 įvertintos Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivių žinios. Žemiausiu – 2,64 balo matematikos PUPP išlaikė Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus dešimtokai.

Dėl svarbių priežasčių neatvykusiems į lietuvių kalbos ir matematikos PUPP birželio 22 ir 25 dienomis bus vykdoma pakartotinė sesija.

„Draugo“ inf.
Gegužės 31 dienos posėdyje rajono taryba nuo ateinančių mokslo metų nustatė Šakių meno mokyklos mokinių skaičių, mokesčių už mokslą ir instrumentų nuomą kainas bei nuolaidas socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams, vaikams su negalia, daugiavaikių šeimų vaikams, jei trys vienos šeimos vaikai lanko Meno mokyklą.

Tarybos narių nutarimu bendras Meno mokykloje besimokančių vaikų skaičius negalės viršyti 465. Muzikos skyriuje galės mokytis iki 230, dailės skyriuje - iki 95, choreografijos skyriuje - iki 140 mokinių.

Pasirinkę vieną ugdymo programą dailės, muzikos ar choreografijos skyriuje mokiniai mokės  40 Lt per mėnesį, pasirinkę dvi ugdymo programas muzikos skyriuje  -  60 Lt per mėnesį. Besimokantys muzikos ir dailės, muzikos ir choreografijos ar dailės ir choreografijos skyriuose turės sumokėti  80 Lt per mėnesį. Už mokyklos instrumento nuomą nustatytas 10 Lt mokestis per mėnesį.

Kad muzikos ir meno galėtų mokytis ir sunkiau besiverčiančių šeimų vaikai, nuspręsta taikyti 50 proc. nuolaidą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams, daugiavaikių šeimų vaikams, jei Meno mokykloje mokosi 3 vienos šeimos vaikai, taip pat neįgaliems vaikams.

„Draugo“ inf.
pranskaitisAsta GVILDIENĖ

Gegužės 31 diena Žvirgždaičių bendruomenei tapo išskirtine – rajono savivaldybės taryba nusprendė pertvarkyti Žvirgždaičių pagrindinės mokyklos struktūrą. Nuo ateinančių mokslo metų ji taps pirmąja ir bene vienintele progimnazija rajone. Šį sprendimą žvirgždaitiečiai sutiko plojimais.

Nuotr. Direktoriaus G.Pranskaičio teigimu, nors ateinantį rugsėjį moksleivius pasitiks nauja mokyklos iškaba, tačiau ugdymo turinys nesikeis.

Ruošėsi tapti progimnazija

Pasak Žvirgždaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus Gintauto Pranskaičio, vadovaujančio šiai mokyklai jau 26 metus, tai nebuvo staigmena. Apie tapimą progimnazija buvo pradėta galvoti nuo praėjusių metų spalio mėnesio, kai vyriausybė patvirtino Mokyklų, vykdančių bendrojo lavinimo ugdymą, tinklo pertvarkos taisykles. „Logiškai mąstant, mokykla, turinti aštuonias klases, negali vadintis pagrindine, - teigė mokyklos direktorius. – Pagrindinė mokykla – tai ta, kuri komplektuoja dešimt klasių. Kadangi mes nei devintos, nei dešimtos klasės neturim – mums vienintelė išeitis tapti kurios nors didesnės mokyklos skyriumi arba progimnazija. Kiek gali gyvuoti? Dvejus – trejus metus? Patys suprantat. Žvirgždaičiuose be seniūnijos jau nieko neliko. Kas bus, jei neliks mokyklos? Nieko neliks...“
Gegužės 31 dienos posėdyje rajono savivaldybės taryba, remdamasi patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programą tinklo kūrimo taisyklėmis, nusprendė nuo šių metų rugsėjo 1 dienos pertvarkyti Šakių rajono mokyklos-darželio „Berželis“ struktūrą, pakeičiant jos tipą iš pradinės mokyklos (mokykla-darželis) į pagrindinės mokyklos.

Mokyklos-darželio „Berželis“ tapimas pagrindine mokykla leis įteisinti pagal šalyje galiojančius teisės aktus įstaigoje esančią specialiąją lavinamąją klasę, padėti itin didelę negalią turintiems mokiniams ugdytis arčiau namų. Taip ne tik bus užtikrintas lavinamosios klasės mokinių mokymo ir ugdymo tęstinumas, bet ir galimybė pretenduoti ne tik į mokinio krepšelio, bet ir į išlaikymo (aplinkos) lėšas, kurias nuo 2013 metų sausio 1 dienos planuoja skirti Švietimo ir mokslo ministerija.

Mokykloje bus vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, pritaikytos specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui.

Šiuo metu švietimo įstaigoje ugdomi du vyresni nei 21-erių metų mokiniai, besimokantys 7-oje klasėje. Jiems rajono savivaldybės tarybos sprendimu leista pagrindinio ugdymo programą baigti 2013 metais.

„Draugo“ inf.
lawsAsta GVILDIENĖ

Mokslo metų pradžioje į Lukšių Vinco Grybo gimnazijos bendruomenę nelauktai įsiliejusi amerikietė Shey Laws, savo spindinčiomis akimis ir užburiančia šypsena iš karto papirko ir vaikus, ir mokytojus. Gimnazijos ir visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų istorijoje tai pirmas atvejis, kai moksleivius anglų kalbos mokė amerikietė mokytoja, kuri mielai užsiėmė ir savanoriška veikla. Baigiantis Shey Laws savanorystei Lietuvoje, kalbiname ją apie čia prabėgusius metus.

Nuotr. Kalbantis su Shey Laws negali nesižavėti jos paprastumu, užburiančia šypsena ir nesuvaidintomis emocijomis. Rodos, ant kaktos parašyta – amerikietė.


Ar išsipildė jūsų lūkesčiai atvykus į Lietuvą?

Prieš atvykdama čia neturėjau jokių didelių vilčių. Tiesiog norėjau susipažinti su nauja kultūra, naujais žmonėmis, padirbėti jūsų švietimo įstaigoje. Pirmasis įspūdis pranoko visus mano lūkesčius – nustebino žmonių nuoširdumas, dėmesys, draugiškumas. Čia suradau daug draugų, su kuriais norėčiau palaikyti ryšius visą likusį gyvenimą. Pirmas labai geras ir šiltas įspūdis apie Lietuvą ir jos žmones per metus nepasikeitė. Kad geriau juos suprasčiau, galėčiau lengviau bendrauti ir tapti tos šalies, į kurią atvykau dalimi, važinėjau į Kauną mokytis lietuvių kalbos. Man sekėsi sunkiai - jūsų kalba yra labai sudėtinga.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos